Boiska trawiaste

Kompleksowo zajmujemy się zakładaniem trawników z rolki oraz siewu na boiskach.

Wyznaczamy geodezyjne obszar boiska, wykonujemy prace ziemne związane z usunięciem wierzchniej warstwy gleby, laserową niwelację terenu, rozwiezienie i wymieszanie piasku, pielęgnacja.

Warstwy boiska piłkarskiego:

  • warstwa trawnika
  • warstwa wegetacyjna
  • warstwa drenażowa
  • konstrukcja drenażu
  • warstwa gruntu rodzimego